INDUSTRI
Litt av vært fra industrilivet i Finnmark.