VINTER LANDSKAP
Her vil jeg prøve å få fram litt av de variasjoner som finnes om vinteren.