MANIPULERINGER
Her har jeg eksperimentert litt med bildene.