ROVFUGLER
Ørn, ravn, kråker og hva som måtte dukke opp foran linsa mi.