STORM OG UVÆR
Vi har mye vær i Norge, og her er noe av det ''dårlige''